Cannabidiol: welke dosering voor welke indicatie?

do, 06/02/2020
Cannabidiol, welke dosering voor welke indicatie?

De literatuur vermeldt verschillende indicaties waarvoor het additioneel gebruik van cannabidiol nuttig zou kunnen zijn, maar stelt tegelijk ook een erg brede doseringsrange voor.
In de praktijk geldt een indeling in micro-, standaard- en macrodoseringen.

Refractaire vormen van epilepsie

Voor het additioneel gebruik van cannabidiol in de behandeling van het Lennox-Gastaut en het Dravet syndroom, twee refractaire vormen van epilepsie, bestaat inmiddels voldoende evidentie. De bijsluiter van het geneesmiddel Epidiolex® geeft een startdosering van 5mg/kg/dag (in 2 giften) aan, en een maximael dosering van 20mg/kg/dag.

Overige indicaties

Ook voor andere indicaties kan het nuttig zijn om cannabidiol als add-on therapie toe te passen.

Het WHO beschrijft een gebruikelijke doseringsrange voor cannabidiol van 100 tot 800 mg per dag. In de praktijk worden eveneens lagere, experience-based dosissen voorgeschreven. In verschillende van onze buurlanden is het gebruik van cannabidiol in magistrale bereidingen al langer toegelaten, en worden lagere doseringen courant ingezet voor diverse off-label indicaties.

In onderstaande tabel worden enkele voorbeelden aangehaald van chronische indicaties en mogelijke dosering cannabidiol. Opgelet: dit zijn geen officiële doseringen, de tabel kan louter als richtlijn worden gebruikt.

 

Doserings-type

Indicatie

Formule

Microdosering
0,5 - 20mg/dag

Hoofdpijn, slaapproblemen, lichte stemmingsstoornissen, misselijkheid, stress en stofwisselingsstoornissen, …

Beginnen met 2% olie en indien nodig overgaan op 5% olie

Standaarddosering
10 - 100mg/dag

Chronische ontstekingen, colitis ulcerosa, morbus Crohn, artritis, angst, pijn, autisme, auto-immuunziekten, fibromyalgie, depressie, Lyme, spasmolyticum (MS, Parkinson, …), zenuwbeschermend (ALS, Alzheimer, hersenletsel, …), lupus erythematosus, sportblessures, ...

Beginnen met 5% olie en indien nodig overgaan op 10% olie

Macrodosering
50 - 800mg/dag

Zware levensbedreigende aandoeningen (epilepsie, …)

Beginnen met 10% olie

Bron tabel: Igna Huyghe, Referentie-apotheker Medicinale Cannabis, Cannabidiol Academy 2019.

Opbouwschema

Cannabidiol en andere geïsoleerde cannabinoïden vertonen een bifasische dosis-responscurve. Dit betekent dat té lage dosissen, maar eveneens té hoge dosissen, niet werkzaam zijn. Bij gebrek aan officiële richtlijnen naar dosering voor de diverse beschreven indicaties (m.u.v. refractaire epilepsie), is het aangeraden om te starten met een lage dosis en langzaam op te bouwen zodoende het dosis optimum per patiënt te kunnen vinden. Gezien het lipofiele karakter van cannabidiol, is het tevens raadzaam rekening te houden dat cannabidiol een depot kan vormen in het vetweefsel.

Heeft u vragen rond de prijsbepaling van formules met CBD?
Neem contact op met uw Fagron vertegenwoordiger of mail ons op info@fagron.be