Fagron blijft sterk inzetten in het magistrale en de unieke rol van de apotheker hierbij!

ma, 12/12/2016

Fagron werkt al langer aan een zinvolle toekomst voor magistrale bereidingen en de unieke rol van de apotheker hierbij. Daarom zijn wij dan ook verheugd om u het Charter Magistrale Bereidingen voor te stellen.

Dit Charter kwam tot stand i.s.m. alle leden van het MFK, Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg. Hiermee willen we een constructieve voorzet geven om magistrale bereidingen terug onder de aandacht te brengen van alle stakeholders.

Samen met hen willen we werk maken van een pragmatische benadering. Dit alles met de bedoeling om zo een groot mogelijk draagvlak te creëren om deze problemen te onderkennen en op te lossen:

  1. Enkel grondstoffen met vergunningsnummer mogen worden gebruikt in “officinale bereidingen” (huisbereidingen)
  2. Goedkeuringen monografieën niet efficiënt
  3. Onderscheid actieve bestanddelen (API’s) en hulpstoffen
  4. Pervers effect koppeling terugbetaling aan vergunningsnummer
  5. Belemmering van innovatie
  6. Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) mist dynamiek
  7. Onvoldoende opleiding magistrale bereidingen curriculum (huis)arts
  8. Magistraal voorschrijven in Recip-e

Vandaag werd dit Charter door APB naar alle betrokken partijen uitgestuurd.
Klik hier om het volledige Charter na te lezen.
 
Fagron initiatieven verminderen de kans op fouten

Magistrale bereidingen zijn een belangrijk onderdeel in de farmacotherapie en dat is niet onterecht. Een goede regionale wisselwerking tussen apothekers en (huis)artsen is hierbij noodzakelijk. Fagron organiseert frequent Fagron Academies, waarbij apothekers en artsen zich kunnen bijscholen op vlak van innovaties en best practices bij magistrale bereidingen.

Fagron beschouwt het als haar maatschappelijke rol om haar kennis rond magistrale bereidingen zoveel mogelijk te delen via gastcolleges op universiteiten en hogescholen. Bovendien kunt u dankzij de Fagron Formulations app, een veilige therapie aan uw patiënt garanderen. Deze gratis mobiele applicatie, verkrijgbaar in zowel de iTunes Store, als de Android Play Store en de Windows Store, maakt het mogelijk om snel een magistrale formule op te zoeken aan de hand van een actief bestanddeel of magistrale basis.

Daarnaast hebben wij ook een team van Pharmaceutical Compounding Advisors, die dagelijks artsen gaan informeren en kennis bij brengen inzake magistrale bereidingen.

Hebt u vragen hieromtrent, aarzel zeker niet ons te contacteren via ons gratis nummer: 0800 128 80