Fagron Espumil™: Getuigenis Dr. Stene (dermatoloog in UCL Brussel) over Espumil™

ma, 03/06/2013

Wat spreekt u aan in het concept van Espumil™?

De bewerkbare kant van dit type formulatie is zonder twijfel een voordeel. Bovendien omdat het toelaat het actief bestanddeel op een meer homogene manier te verdelen.

Welke zijn, volgens u, de voordelen van de bereiding van Espumil™ en minoxidil in vergelijking met bestaande bereidingen?

De bestaande specialiteiten van minoxidil oplossing geven geen problemen wat de homogeniteit betreft. Deze bereidingen hebben daarentegen wel de neiging om neer te slaan wanneer de concentratie hoger is dan 3%.
Minoxidil. Espumil™ heeft het voordeel dat het homogeen blijft en het hierdoor bereidingen toestaat tot 5%.  Als we dit toetsen aan recente studies rond alopecia androgenetica, dan blijkt dat het aanbrengen van minoxidil 5% eenmaal per dag even efficiënt is als het tweemaal aanbrengen van een 2% bereiding, en dit zowel bij mannen als bij vrouwen.

Merkt u verschillen in tolerantie of efficiëntie tussen magistrale minoxidil in Espumil™ en specialiteiten?

Het voordeel van de formulatie in schuim is zijn zwakke concentratie aan propyleenglycol die irritatie kan uitlokken. Hier moet rekening mee gehouden worden bij kleine kinderen met alopecie areata. Wat de efficiëntie betreft, blijkt het vergelijkbaar met verschillende specialiteiten in oplossing.

Wat zijn uw ervaringen met Espumil™?

Deze galenische vorm blijkt voor sommige patiënten meer geschikt te zijn met een verhoogde therapietrouw als gevolg.

Hebt u opmerkingen of voorstellen betreffende de evolutie van dit product?

Breng het schuim aan in kleine hoeveelheden. Dit zal een esthetisch beter resultaat geven en uiteindelijk de therapietrouw van de patiënt verhogen.

Lees hier meer over Espumil™.