Fagron Raw Materials: Hoestsiropen

wo, 16/01/2013

Sinds mei 2013 zijn alle siropen op basis van codeïne (of derivaten) voorschriftplichtig.

De redenen hiervoor zijn:

  • Risico op ernstige bijwerkingen
  • Mogelijkheid van misbruik en afhankelijkheid bij chronisch gebruik

Bovendien zijn anti-tussiva* gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 6 jaar en dit om volgende redenen:

  • Negatieve baten-risicoverhouding
  • Gebrek en specifieke doseringsstudies
  • Ernstige bijwerkingen (vooral bij jonge kinderen als gevolg van accidentele overdosering)

* dextromethorfaan, pentoxyverine, levodropropizine, noscapine, cloperastine, folcodine en codeïne en zijn derivaten (dihydrocodeïne, ethylmorfine en thebacon).

Klik hier voor meer info over:

Bron: FAGG