Magistrale formules voor de behandeling van schurft

ma, 03/10/2016

De meest werkzame behandeling van schurft of scabiës is de lokale aanwending van een crème op basis van 5% permethrine. Een alternatieve behandeling van schurft is de lokale aanwending van een emulsie op basis van 25% benzylbenzoaat (10% indien toegepast bij kinderen). Behandeling met benzylbenzoaat is minder doeltreffend en meer irriterend, maar kan de voorkeur genieten boven de permethrine crème voor toepassing op (sterk) behaarde huid.

Omdat bij de behandeling van schurft het hele lichaam dient te worden ingesmeerd en in vele gevallen ook de huisgenoten worden mee behandeld, zijn de commercieel beschikbare verpakkingsgroottes meestal te klein. Aan de hand van een magistraal voorschrift kan de hoeveelheid te bereiden crème eenvoudig worden aangepast.

Doordat zowel de permethrine crème als de benzylbenzoaat emulsie gedurende lange periode op het lichaam dienen te blijven, wordt de behandeling vaak als lastig beschouwd door de patiënt. De keuze van een elegant vehikel, zoals Fitalite™ of Espumil™, voor de verwerking van deze actieve bestanddelen is daarom essentieel en kan de therapietrouw ten goede komen1-2.

Voorbeeld van magistrale formulering met Fitalite™:
Permethrine      … %
in Fitalite™
Stabiliteit: 90 dagen
 
Voorbeeld van magistrale formulering met Espumil™:
Benzylbenzoaat      … %
in Espumil™
Stabiliteit: 30 dagen*

*USP guideline voor niet-steriele en water bevattende crèmes, zalven en gelen.
 
Voor een volledige lijst van verenigbare vehikels met API combinaties, gelieve de Fagron Advanced Derma mengtabel te raadplegen.

1 BCFI
2 TMF 2016