Methotrexaat: Aseptische risicovolle bereidingen in reumatologie

vr, 21/11/2014

Met Fagron Compounding Services kan u nu ook aseptische en risicovolle bereidingen afleveren. Dit gaat bijvoorbeeld over Methotrexaat spuitjes (MTX). Deze spuitjes worden bereid op basis van een voorschrift van een arts en worden vervolgens klaar voor gebruik geleverd. Ze zijn voorzien van een label, met batch info, wat de traceerbaarheid garandeert.

MTX is een cytostaticum en dus risicovolle stof, dit betekent dat de zorgverlener zorgvuldig moet handelen voor zijn eigen veiligheid maar ook voor die van anderen. Bij het niet veilig omgaan met MTX kan veelvuldig contact kankerverwekkend zijn. Door het gebruik van kant en klare spuitjes worden handelingen tot een minimum herleid, dit is niet alleen tijdbesparend maar zal ook kans op blootstelling voor zorgverlener en patiënt verminderen.

Voor meer info omtrent deze risicovolle bereiding klik hier of neem contact op met Fagron Compounding Services.