Skip to main content

Opgelet: nieuwe prijzen voor niet-vergoedbare bereidingen!

vr, 29/05/2020

Recent werd u door APB geïnformeerd over gewijzigde prijzen van niet-terugbetaalbare grondstoffen en bereidingen. Waar voorheen indicatieve publieksprijzen werden gehanteerd voor niet-terugbetaalbare grondstoffen, gelden vanaf 1/05/2020 enkel nog gemiddelde aankoopprijzen. Mogelijks heeft uw softwarehuis hier ook reeds rond gecommuniceerd.

Wat betekent dit nu concreet?

Concreet betekent dit dat er niet langer automatisch rekening wordt gehouden met een winstmarge voor u als apotheker op de niet-vergoedbare grondstoffen in de formule. Dit kan in bepaalde gevallen een grote impact hebben op de berekende totaalprijs van de bereiding. U bent echter vrij om de prijs van niet-vergoedbare bereidingen zelf te bepalen.


Uw softwarehuis baseert zich op de prijzen die door APB gecommuniceerd worden om een publieksprijs te berekenen voor magistrale bereidingen.

Voor vergoedbare formules wordt hiervoor, naast het vastgelegde honorarium, rekening gehouden met de RIZIV-prijs of vergoedingsbasis van elke grondstof. Op dit vlak wijzigt er niets.

In het geval van niet-terugbetaalbare formules, bv. formules met innovatieve basissen zoals SyrSpend® SF, Espumil™ of TrichoSol™ of actieve stoffen zoals cannabidiol en latanoprost, werd tot voor kort rekening gehouden met indicatieve publieksprijzen. In deze prijzen was de aankoopprijs van de grondstof, maar ook reeds een winstmarge voor u als apotheker ingecalculeerd. Vanaf 1 mei communiceert APB echter geen indicatieve publieksprijzen meer, enkel nog gemiddelde aankoopprijzen.

Afhankelijk van de manier en het tijdstip waarop uw softwarehuis deze wijziging heeft geïmplementeerd of zal implementeren, ziet u daarom mogelijks een andere (lagere) totaalprijs verschijnen voor niet-terugbetaalbare bereidingen en/of krijgt u pop-up schermen die waarschuwen voor een mogelijks onaangepaste prijs en die u aansporen een eigen publieksprijs toe te kennen.

Het is in uw eigen belang om een voor u geschikte publieksprijs te bepalen voor niet-vergoedbare grondstoffen en zo nodig aan te passen in uw softwaresysteem.


Hoe bepaal ik een correcte publieksprijs voor een niet-vergoedbare grondstof?

De prijs van een niet-vergoedbare grondstof kunt u zelf bepalen aan de hand van enerzijds de aankoopprijs van de grondstof en anderzijds de gewenste winstmarge. Voor de aankoopprijs van de grondstof kunt u voortgaan op de gemiddelde aankoopprijzen zoals gecommuniceerd door APB (indien opgenomen in de software) of op uw aankoopfacturen.

Uit de communicatie van APB, 06/05/2020:

“Het is namelijk de bedoeling dat je, op basis van een aankoopprijs en een zelf in te stellen marge, een individuele en marktconforme publiekprijs bepaalt voor de grondstoffen en de formules waarin ze verwerkt worden.”

“Wij herinneren je er eveneens aan dat ook de honoraria voor niet-terugbetaalde bereidingen vrij te bepalen zijn.”

Hebt u vragen over de prijsbepaling van niet-vergoedbare Fagron grondstoffen? Wij helpen u graag verder! 


Hoe pas ik deze prijzen aan in mijn softwaresysteem?

Corilus – CareConnect Pharmacist

 

Farmad

Beide documenten zijn eveneens raadpleegbaar via de Farmad XTRA kennisbank.

Nextpharm

 

Kunt u uw softwarepakket niet in bovenstaande lijst terugvinden? Dan betekent dit dat wij op dit moment niet over concrete info beschikken. Gelieve contact op te nemen met uw softwarehuis voor technische hulp of meer informatie.