Skip to main content

Suspensies snel klaar tijdens de wachtdienst dankzij SyrSpend® SF

do, 28/05/2020

Eenvoudig te gebruiken suspensiebasissen maken het mogelijk snel orale toedieningsvormen te bereiden.
Geen overbodige luxe tijdens een wachtdienst!

Klik hier om meer te weten over SyrSpend
® SF.

Formule in de kijker: nitrofurantoïne in SyrSpend® SF PH4

R/        Nitrofurantoïne                         ... mg
           Gezuiverd water                       10 ml
           SyrSpend
® SF PH4 (liquid)        q.s. 100 ml

Verpakking: lichtwerende flacon met doseerbeker of doseerspuit.
Etiket: schudden voor gebruik.
Stabiliteit: 90 dagen bij 2-25°C


R/        Nitrofurantoïne                         ... mg
           SyrSpend
® SF PH4 (dry)            6,5 g
           Gezuiverd water                        q.s. ad 100 ml

Verpakking: lichtwerende flacon met doseerbeker of doseerspuit (= originele SyrSpend
® SF UD flacon) 
Etiket: schudden voor gebruik.
Stabiliteit: 14 dagen bij 2-8°C

Viscositeit van nitrofurantoïne in SyrSpend® SF

Na het volgen van het standaard bereidingsprotocol voor SyrSpend® SF PH4, treedt bij de nitrofurantoïne suspensie soms een belangrijke viscositeitsstijging op die de toediening van de suspensie kan bemoeilijken. 

De combinatie van nitrofurantoïne met SyrSpend® SF PH4 liquid (cherry of unflavoured) vereist daarom een aangepaste bereidingsmethode. De viscositeitsstijging kan op 2 manieren verholpen worden: 

  • Door gebruik te maken van SyrSpend®SF PH4 dry (Unit Dose verpakking voor 100ml suspensie – CNK 3267-994)
    Opgelet: suspensies met SyrSpend® SF (dry) zijn vrij van bewaarmiddelen en dienen steeds bewaard te worden tussen 2°C en 8°C. De houdbaarheid van de suspensie is gelimiteerd tot 14 dagen.
  • Door 10% SyrSpend® SF PH4 liquid te vervangen door gezuiverd water. Deze toevoeging van 10% water heeft geen invloed op de suspensie eigenschappen van SyrSpend® SF, noch op de stabiliteit: 90 dagen bij kamertemperatuur (15°C-25°C).


Daarnaast is het belangrijk om te vertrekken van de grondstof nitrofurantoïne. De geneesmiddelenspecialiteit kan nl. bestanddelen bevatten die een viscositeitsstijging verder in de hand werken.

Homogeniseer nitrofurantoïne suspensies steeds met de nodige voorzichtigheid. Door een te krachtige menging loopt men nl. gevaar de macrokristallijne agglomeraten van nitrofurantoïne te breken en aldus het optreden van ongewenste effecten in de hand te werken. (Bron: TMF)