Voorzichtigheid geboden bij het openen en sluiten van de Fagron recipiënten

di, 30/01/2018

Op de witte Fagron recipiënten met rood deksel zult u voor alle producties vanaf 31 januari 2018 volgende vermelding terugvinden in de drie landstalen: “Voorzichtig open- en dichtschroeven”.
Met dit etiket wil Fagron oproepen de recipiënten met enige voorzichtigheid te hanteren. Onvoorzichtig schroeven kan leiden tot vorming van deeltjes die mogelijks in de grondstof terechtkomen.

Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse kan gesteld worden dat er geen significante impact is op de kwaliteit van de grondstoffen omwille van een hoge detecteerbaarheid (rode partikels duidelijk waarneembaar), lage probabiliteit (weinig voorkomend) en lage criticiteit (geen invloed op de gezondheid bij uitwendig of inwendig gebruik).