DEXTROMETHORFAAN HBR

Fysische en chemische eigenschappen (1)

  • Bijna wit kristallijn poeder.
  • Slecht oplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol (96%).

Molecuulformule (1)

C18H26BrNO,H2O

Moleculair gewicht (1)

Mw 370,3 g/mol

Dosering (2)

volw.: tot 3 x per dag 10 à 30 mg

Gebruik

Dextromehtorphan HBr heeft een hoestdempend effect en kan worden aangewend bij een droge, niet-productieve prikkelhoest.

Belangrijkste ongewenste effecten (2)

Bij overdosering risico van excitatie, verwardheid en respiratoire depressie.

Belangrijke contra-indicaties

  • Kinderen jonger dan 6 jaar.(2)
  • Behandeling met MAO-remmers, ernstige leverinsufficiëntie, ernstige ademhalingsinsufficiëntie, productieve hoest.(3)

Bronnen:
      (1) Ph Eur 7.8
      (2) BCFI
      (3) Farmacotherapeutisch Kompas