Genomics

Het DNA-profiel van de patiënt als basis van een gepersonaliseerde behandeling?

Fagron Genomics is een eigen laboratorium van Fagron gelegen nabij Barcelona in Spanje. Aan de hand van de meest geavanceerde apparatuur voor DNA-analyse zetten we steeds verder in op de personalisering van de behandeling voor elke patiënt.

Een jurk die elke vrouw past, bestaat niet. Waarom verlangt men dit dan wel van medicatie? Fagron Genomics onderzoekt SNPs (single-nucleotide polymorfismen) die inzicht geven in het werkingsmechanisme van actieve stoffen en de bijhorende metabole pathways. Dit levert een rapport met enkel deze activa werkzaam voor een bepaalde patiënt, in de meest optimale dosis.

Het proces van Fagron Genomics is gevalideerd en ISO 9001-gecertificeerd, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige kwaliteitsstandaarden. De laboratoriumpraktijken voldoen aan Good Laboratory Practices (GLP). De verwerking van persoonsgegevens wordt beveiligd door het ontwerp van de DNA-analyses en verwerkingsmethoden, die beantwoorden aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Fagron TrichoTest™ was de eerst beschikbare genetische test voor het bepalen van de meest gepersonaliseerde alopeciabehandeling. Fagron zet zich dagelijks in voor de verdere ontwikkeling van medicatie op maat en zal luisteren naar de markt om nieuwe DNA-testen te lanceren.

 

Fagron creëert samen met artsen en apothekers de toekomst van de 
gepersonaliseerde behandeling voor de patiënt!Contact
+32 800 128 80
genomics@fagron.be
fagrongenomics.com